Apa Yang Kita Tahu ‘Pentaksiran Dalam Pendidikan’

0
34
Sumber foto: TES

Mungkin ramai tidak tahu atau tidak ambil cerita jikalau penulisan mengenai ‘pentaksiran dalam pendidikan’ dikongsi atau disiarkan.

Bagi kebanyakan ibu bapa yang penting bawah umur lulus peperiksaan dengan cemerlang dan berjaya ke menara gading.

Namun sedarkah atau tidak ibu bapa wacana bagaimana ‘pentaksiran’ dijalankan dibilik darjah maupun sehingga keperingkat UPSR. PT3, SPM, STPM.

Tahukah ibu bapa maupun calon peperiksaan wacana bagaimana penandaan atau pemarkahan dijalankan terhadap kertas pentaksiran anak anda. Adakah ‘penanda kertas peperiksaaan’ dilatih atau layak untuk menjalankan pentaksiran terhadap anak anda?


Kebanyakkan ‘pemeriksa atau penanda kertas ujian’ yang terlibat mengikuti, memilih dan mematuhi skim penggredan pentaksiran yang telah diberikan kepada mereka oleh tubuh organisasi pentaksiran yang terlibat.

Ramai juga memilih dan menggunakan kaedah yang mencerminkan cara mereka dinilai sebagai pelajar; atau mengikut instruksi seorang mentor atau instruksi yang diberikan oleh institusi mereka.

Penandaan dan penggredan kertas pentaksiran ditentukan selepas semua markah pelajar untuk tugasan atau ujian telah dijalankan. Penggredan tumpuan norma merujuk kepada gred yang diberikan kepada pelajar berdasarkan prestasi relatif mereka berbanding kelas secara keseluruhan.

Bagi penggredan tumpuan kriteria, ia merujuk kepada santunan gred yang telah ditentukan ‘pentaksir’ sebelum tugasan, ujian atau pentaksiran dijalankan. Sebagai contoh, skor 90 ke atas boleh ditakrifkan dan jadikan ambang asas untuk gred A, tanpa mengambil kira bilangan calon yang berjaya memperolehi skor lebih atau dibawah aras ambang.

Samada untuk ‘melengkung atau tidak’ yakni satu masalah besar. Melengkung gred ialah mentakrifkan gred mengikut taburan skor pelajar.

Memilih untuk melengkung gred atau menggunakan sistem penggredan tumpuan kriteria boleh memberi kesan kepada budaya persaingan dan / atau keadilan yang ditentukan dalam kelas.

Melengkung gred menyediakan satu cara untuk menyeragamkan gred tetapi penggredan tumpuan norma boleh memastikan bahawa taburan gred yakni setanding dari semasa ke semasa.


Bengkel atau latihan bersama kumpulan pemeriksa atau penanda kertas pentaksiran menyerupai ‘pengajian pendidikan profesional’ boleh menggunakan teknik kerja tumpuan norma untuk menyeragamkan penggredan keseluruhan. Dalam bengkel ini, latihan penyeragaman pemarkahan harus dikongsikan dan dipersetujui bersama.

Melengkung gred tidak boleh dijadikan ‘panduan arahan’ untuk kumpulan penanda wacana bagaimana untuk menentukan gred berdasarkan rubrik yang telah ditetapkan

Tambahan kepada penyeragaman penggredan, penggredan tumpuan norma membolehkan pasukan pengajar untuk mereka bentuk tugasan yang lebih mencabar bagi membezakan calon yang memperolehi skor prestasi terbaik.

Tugasan yang lebih mencabar boleh melencong taburan gred, penggredan tumpuan norma boleh meminimumkan kesan kepada majoriti pelajar yang skor mereka mungkin akan menjadi lebih rendah.

Kritik menyatakan melengkungkan atau memencongkan gred yakni tidak adil bagi kebanyakkan calon. Ini yakni kerana dikatakan, tidak kira sejauh mana pencapaian mereka, calon akan diberikan gred yang lebih rendah dari apa yang sepatutnya mereka layak. Calon harus mempunyai peluang yang sama untuk menerima A atau cemerlang.

Atas alasannya yakni ini, kebanyakkan pendidik tidak menentukan taburan gred. Kelebihan menggunakan skim penggredan tumpuan kriteria yakni ia mengurangkan rasa persaingan di kalangan pelajar kerana mereka tidak bersaing untuk memperolehi A atau B terhad. Skor pencapaian mutlak yang diperolehi, dan bukan prestasi relatif, yang menentukan gred mereka.

Terdapat beberapa cara untuk melengkung atau memencong gred yang boleh digunakan seperti:

Keluk loceng (bell curve) dimana skor disetarakan dengan menggunakan teknik statistik untuk membentuk semula pengagihan ke dalam lengkung loceng. Pendidik kemudiannya menawarkan gred (contohnya, C +) untuk skor median dan gred rambang ditentukan berdasarkan kepada jarak skor dari titik tumpuan ini. Aplikasi hamparan eletronik menyerupai Excel boleh digunakan untuk menormalkan skor.

Penggredan tumpuan kriteria yakni skala yang telah ditentukan, pentaksiran yakni berdasarkan kepada objektif pembelajaran yang terang dan rubrik penggredan. Ini yakni semoga calon tahu apa yang mereka boleh jangkakan untuk mendapat A , B, C, dan lain-lain

Pengumpalan yakni apabila pendidik mewujudkan pengagihan markah dan mengenal pasti kelompok skor dipisahkan oleh taburan skor yang kemudiannya diggunakan sebagai penada aras untuk menawarkan gred.

Sistem kuota, sering digunakan di sekolah undang-undang, pendidik mencipta kuota menentukan bilangan pelajar yang boleh menerima setiap gred. Para pendidik mengaplikasikan kuota ini selepas memperolehi pangkatan skor pelajar.

Melengkung atau memencong gred boleh digunakan sebagai alat untuk menyesuaikan gred pada pentaksiran atau ujian yang dibina dengan kesahan dan kebolehpercayaan yang rendah, tetapi penggunaan melengkung atau memencong gred yang konsisten bukanlah sesuatu yang digalakkan memandangkan pendidik semestinya mentaksir apa yang mereka mahu calon berguru dalam agenda yang diajar.

Baiklah, yang mana satukah pilihan anda? Penggredan tumpuan norma atau penggredan tumpuan kriteria?

Azizi Ahmad yakni seorang pendidik.

Azizi Ahmad
114, Jalan Masjid Firdaus, Segambut Luar, 51200 Kuala Lumpur
016-2422587
[email protected]

Sumber: GPS Bestari

jobs from my.neuvoo.com


Sumber http://www.cikgushare.com/